Paziņojums par atklātu konkursu MVU – Eiropas tūrisma aģentūras un operatori var pieteikties intensīvai, ES finansētai atbalsta programmai, lai uzlabotu to ilgtspējības rādītājus.

Rīgā, 2022.gada 11.martā                                                                                                                         Informācija medijiem

Paziņojums par atklātu konkursu MVU – Eiropas tūrisma aģentūras un operatori  var pieteikties intensīvai, ES finansētai atbalsta programmai, lai uzlabotu to ilgtspējības rādītājus.

ECTAA un vairākas tās biedru asociācijas piedalās ES finansētajā SUSTOUR projektā, kas veicina ilgtspējības instrumentu un prakses pārņemšanu tūrisma aģentūru un operatoru vidū.

Ir izsludināts uzaicinājums pieteikties MVU ar mērķi atlasīt 175+ Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu, kas iegūs tehnisko atbalstu ilgtspējības  īstenošanai uzņēmumos.

 

Ilgtspējība tūrismā ir galvenais izaicinājums, ar kuru šī nozare saskaras 21. gadsimtā. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk mēs apzināmies dzīves neaizsargātību un to, cik tas ir svarīgi, lai aizsargātu mūsu planētas skaistumu, kas ir katra tūrisma produkta pamats. Tūrisma aģentūrām un operatoriem ir svarīga loma, ņemot vērā to, ka tie ir starpnieki starp tūristiem, piegādātājiem un galamērķiem, un tādējādi var ietekmēt patērētāju izvēli, piegādātāju praksi un galamērķu attīstība.

“Projekts SUSTOUR ir reāla iespēja MVU, kuri vēlas “labāk atjaunoties” pasaulē pēc COVID. Pateicoties Eiropas Komisijas atbalstam, mēs varam viņiem piedāvāt šo ļoti intensīvo atbalsta programma” stāsta Nauts Kusters, ECEAT (Eiropas Eko un Agrotūrisma  centrs) un Travelife tūrisma aģentūrām un operatoriem (vadošā apmācības, vadības un sertifikācijas programma) izpilddirektors.

Šis uzaicinājums MVU iesniegt pieteikumus ir izsludināts, lai atlasītu vismaz 175 MVU, kas varēs gūt labumu no visaptverošas atbalsta programmas, lai palīdzētu uzlabot viņu ilgtspējības rādītājus.

MVU var izvēlēties saņemt atbalstu ilgtspējības sertifikācijai un/vai  novatoriskas prakses ieviešanai savā piegādes ķēdē.

Visi iesaistītie MVU saņems ES līdzfinansējumu. SUSTOUR papildus segs atlikušo ieguldījumu visiem MVU, kas ir SUSTOUR partneru  vai atbalstošo asociāciju biedri.

Līdz ar to dalība atbalsta programmā šādiem MVU ir bez maksas. Visi pārējie MVU to varēs darīt par saviem līdzekļiem.

Aicinājums pieteikties MVU ir atvērts līdz 2022. gada 10. maijam plkst. 17:00 CET. MVU atlase būs pabeigta līdz 7.jūnijam. Paredzams, ka tehniskā atbalsta programma sāksies 2022. gada jūnija beigās un beigsies 2023. gada 30. jūnijā. Sīkāka informācija par uzaicinājumu un pieteikšanās vadlīnijas ir pieejamas šeit https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes.

ECTAA prezidents Pāvels Nievjadomskis sacīja: "Mēs mudinām tūrisma aģentūras un operatorus  izmantot šī projekta sniegtās iespējas un soli pa solim veicināt ilgtspējīgāku tūrismu. Kā nozīmīgam tūrisma vērtību ķēdes dalībniekam,  mums ir kopīga atbildība par tūrisma pārvaldību ilgtspējīgā veidā pašreizējām un nākamajām paaudzēm”.

SUSTOUR projektu vada konsorcijs, kurā ietilpst ECEAT un Futouris, kā arī 5 tūrisma asociācijas, tostarp ECTAA (Eiropa), ANVR (Nīderlande), UHPA (Horvātija), SMAL (Somija) un APAVT (Portugāle).

***

Fona informācija

Kas ir SUSTOUR atbalsta programma MVU un ko tā piedāvā?

SUSTOUR atbalsta programma MVU tiek finansēta ES COSME programmas ietvaros un izstrādāta palīdzēt tūrisma aģentūrām un operatoriem  uzlabot to ilgtspējības rādītājus.

Kā atbalsta programma darbojas un kas tiek prasīts no uzņēmumiem?

Uzņēmumi, kas būs atlasīti uzaicinājuma ietvaros, varēs piedalīties vairākās apmācībās un apmācību sesijās, kas sāksies no 2022. gada jūnija beigās un ilgs līdz 2023.gada 30. jūnijam.  Tie saņems kuponus, kas jānodod iepriekš izvēlētiem treneriem un auditoriem, kurus savukārt apmaksās SUSTOUR projekts.

Uzņēmumiem, kas piedalās SUSTOUR uzaicinājumā MVU atbalstam, būs jāparaksta līgums, apņemoties sekot līdzi atbalsta programmas ietvaros paredzētajām aktivitātēm līdz  2023. gada jūnija beigām.

Kas ir partneri un atbalsta tūrisma asociācija?

Projekta partneri un atbalsta asociācijas:  ANVR (Nīderlande), APAVT (Portugāle), SMAL (Somija) un UHPA (Horvātija). Atbalstītās ceļojumu asociācijas ir ABTTA (Bulgārija), ABTO (Beļģija), ALTA (Latvija), ATTA (Adventure Travel Trade Association – Europe), ASR un DRV (Vācija), DRF (Dānija), EDV un SETO (Francija), ETFL (Igaunija), ETOA (Eiropa), FATTA (Malta), FTO (Itālija), HATTA (Grieķija), MUIS (Ungārija), NTVA (Lietuva), SACKA (Slovākija), SRF (Zviedrija), UPAV un VVR (Beļģija) un WKÖ (Austrija).

Kas var pieteikties?

Konkursā var piedalīties tūrisma aģentūras un operatori, kas atbilst noteiktiem  kritērijiem,  tiem jābūt MVU un jābūt reģistrētiem ES dalībvalstī vai trešā valstī, kas piedalās programmā COSME.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: otrdiena, 2022. gada 10. maijs

Paredzamais darbības ilgums: 2022. gada jūnija beigas – 2023.gada 30. Jūnijs.

Maksimālais finansiālais atbalsts  MVU: uzaicinājumā atlasītie MVU saņems kuponus par atbalsta pakalpojumiem līdz 6000 eiro vērtībā atkarībā no MVU izvēlētajām atbalsta  iespējām

pieteikuma formā.

Valoda, kurā jāiesniedz pieteikumi: angļu valoda, bet atbalsta pakalpojumi būs pieejami dažādās valodās.

Kur es varu pieteikties un atrast papildus informāciju?

Sīkāka informācija par aicinājumu un pieteikšanās vadlīnijas ir pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes

Oficiālā projekta atsauce: SUSTOUR, GRO/SME/19/C/077 (COS-TOURCOOP-2019-3-01)

 

Par ECTAA

ECTAA pārstāv aptuveni 70 000 ceļojumu aģentūras un tūrisma operatorus Eiropā, kas sniedz konsultācijas un pārdod transporta, izmitināšanas, atpūtas un citus tūrisma pakalpojumus, kā arī kombinētus produktus atpūtas un biznesa klientiem.

live riga
 
 
 
 
magnetic latvia
ectaa
liaa
celo drosi
 

ALTA partneri

travelnewsgulbene
viesnicu restoranu asociacija
lrta ezerzeme
vidzemes augstskola
ventspils
lauku celotajs

ALTA asociētie biedri

amadeus
travelport
 airbaltic 
 
 
 
 
turiba
 
icham
 rate hawkklm