COVID-19: Tūrisma ministriem un Eiropas Komisijai jāpastiprina atbalsta centieni ceļojumu un tūrisma jomā

Pirms neoficiālās tūrisma ministru sanāksmes ECTAA aicina Eiropas valstu vadītājus nākt klajā ar būtisku glābšanas pasākumu kopumu, koordinētu COVID-19 izejas stratēģiju un vērienīgu atjaunošanas plānu ceļojumu un tūrisma nozarei.

Brisele. 2020. gada 24. aprīlī.  Ceļošanas aizliegumi un robežu slēgšana, kas tika noteikti, lai palīdzētu ierobežot COVID-19 izplatību, ir pilnība apturējuši ceļošanu un tūrismu. Popularākās tūrisma vietas ir pamestas, viesnīcas un restorāni ir tukši, lidmašīnas stāv uz skrejceļiem. Apturētā nozares darbība graujoši ietekmē uzņēmumus, no kuriem lielākā daļa ir MVU un ģimenes uzņēmumi.

Pirmdien, 27. aprīlī, tūrisma ministri sanāk uz neoficiālu Padomes sanāksmi. Pēc Eiropas ceļojumu aģentu un tūroperatoru asociācijas domām, ir pienācis laiks koordinētai rīcībai, jo 80% tūristu Eiropā ierodas no ES iekšējiem tirgiem.

Ceļošana un tūrisms ir visvairāk skartā nozare, kura cieta pirmā, bet būs viena no pēdējām, kas izkļūs no COVID-19 krīzes, pakāpeniski atceļot ceļošanas ierobežojumus. Nozari sagaida ilgs un grūts atkopšanās ceļs, un finanšu atbalsta pasākumi ir būtiski tās izdzīvošanai. Līdz šim atbalsta pasākumu nav bijis daudz, un arī šī palīdzība vēl nav sasniegusi uzņēmumus. “Mums ir nepieciešamas lielākas dalībvalstu finanšu saistības šai nozarei, kas veido vairāk nekā 10% no ES IKP un nodrošina 12 miljonus darba vietu,” sacīja Pavel Niewiadomski, ECTAA prezidents.

“ECTAA ir pārliecināta, ka ir pienācis laiks, lai Komisija un dalībvalstis papildus izstrādātu vērienīgu nozares atveseļošanās plānu. Tūrismam ir jābūt stingri nostiprinātam Maršala atveseļošanas plānā, par kuru paziņoja Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena. Tūrisma ministriem ir jāsadarbojas un jākoordinē darbs ar Eiropas Komisiju, lai redzētu, kā šādu atveseļošanās plānu vislabāk īstenot valsts līmenī, lai ļautu nozarei atkal atjaunoties un palīdzētu tai pāriet uz ilgtspējīgāku, digitālu un inovatīvu tūrisma modeli”.

"Bet tas nedrīkst liegt tūrisma ministriem izvirzīt Komisijai jautājumu par kompensācijas vaučeriem," piebilda Pavel Niewiadomski. “Lai arī ceļojumu firmas vēlētos atmaksāt naudu saviem klientiem, sistēmā vairs nav skaidras naudas. Ir vajadzīgs praktisks risinājums, kas palīdzētu ceļojumu uzņēmumiem pārvarēt likviditātes krīzi, neatsakoties no patērētāju aizsardzības.” ECTAA un daudzas citas ieinteresētās puses aicina uz laiku atkāpties no Eiropas tiesību aktiem, lai naudas atmaksas vietā varētu piedāvāt vaučerus, kas būtu elastīgi, termiņa beigās atmaksājami un garantēti pret ceļojumu firmas maksātnespēju.

Kaut arī nozare apņemas garantēt patērētājiem ceļošanas iespēju, tiklīdz tiks atcelti ierobežojumi, ECTAA aicina Eiropas līderus pieņemt vienotu pieeju attiecībā uz izolācijas noteikumu pakāpenisku pārtraukšanu un nosacījumiem par ceļošanas un tūrisma atsākšanu. Nozare varētu izstrādāt kopīgas pamatnostādnes par tādiem jautājumiem kā sociālā norobežošanās un higiēnas noteikumu ievērošana, taču ir jāizvairās no dažādās valstīs piemērotiem atšķirīgiem noteikumiem.

Nobeigumā Pavel Niewiadomski secināja: “Mēs esam bezprecedenta krīzē. Mums ir jādomā radoši. Mums ir nepieciešama rīcība, un tā ir nepieciešama tagad. Pretējā gadījumā daudzi tūrisma uzņēmumi izzudīs, un tūrisms Eiropā būtiski saruks. Neviens no tā neko neiegūs.”

live riga
 
 
 
 
magnetic latvia
ectaa
liaa
celo drosi
 

ALTA partneri

travelnewsgulbene
viesnicu restoranu asociacija
lrta ezerzeme
vidzemes augstskola
ventspils
lauku celotajs

ALTA asociētie biedri

amadeus
travelport
 airbaltic 
 
 
 
 
turiba
 
icham
 rate hawkklm