Uzsākts pētījums "Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju iekšzemes ceļošanas paradumi"

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultāti un Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociāciju (ALTA) ir uzsākusi pētījumu “Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju iekšzemes ceļošanas paradumi”. Pētījuma mērķis ir izzināt Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju iekšzemes ceļošanas paradumus, lēmumu pieņemšanas motivatorus un galamērķa izvēles principus.

Pētījuma aktualitāte pamatojama ar arvien pieaugošo ceļošanas intensitāti Latvijā, tomēr iekšzemes ceļošana aizvien netiek uzskatīta par nozīmīgu tūrisma veidu. Paredzamie rezultāti būs saistoši tūrisma nozares uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem, tūrisma informācijas centriem, pašvaldībām, kā arī ceļojumu organizatoriem – tūrisma aģentūrām, kuras piedāvā iekšzemes ceļojumus.

Pētījumamērķauditorija ir Latvijas lielo pilsētu (Rīga, Jūrmala, Ventspils, Liepāja, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera) iedzīvotāji, kuri viedoklis tiek apzināts gan elektroniskā aptaujā, gan tiešājās investīcijās.

Paredzams, ka rezultāti ļaus uzzināti kādi ir Latvijas iedzīvotāju iekšzemes ceļošanas paradumi, tai skaitā, kā notiek lēmumu pieņemšana un kādi faktori ietekmē lēmumu pieņemšanu, vai un kādas ir novērojamas atšķirības attiecībā uz galamērķa izvēli dažādu Latvijas pilsētu iedzīvotājiem? Tāpat pētījuma jautājumi ir sagatavoti, lai saprastu,  vai pastāv likumsakarības, kuras ir attiecināmas uz reģionālām īpatnībām?

Biznesa augstskola “Turība” un Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācija jau iepriekš pateicas visiem respondentiem par dalību šajā apjomīgajā pētījumā. Pētījuma anketa ir pieejam ŠEIT.